Izan erantzuteko ... eta orain jarraitu

Emezortzi urte nituen ean kapardi bat eko oharle izan nintzen. Izadiak, nere lagun ekin ar emanak eta, batez ere, mutiko eta neskato ei egun osoan...

Ser jesuita es… vivir lleno de entrega a los demás

Lau galdera eman dizkidate erantzuteko. Lehenengoa: "Nola kontatuko zenioke zure bokazioa gazte bati?" Nire haurtzaroko oroitzapenen artean batek...

Todo es don y gracia de Dios

Duela 50 urte sartu nintzen Jesusen Lagundian eta ez duzu sinistuko baina airean pasa dira; ziztu bizian. Atzera begiratu eta hainbat esperientziaz...

Jesuita-sacerdote-educador

Bizitzan zehar artu behar diren erabakiak astiro ago edo eten gabe ago egin dako prozesu baten emaitz izan daitezke edo, are, une jakin bat ean...

Nere bizita ikusten dut eta an pertsonak

1962, agostuak 2. 23 urte bete. Kimika Jakintzak eta Zaragoza unibertsidade milizien alferez serbitzua bukatu ondoren, Bilbora itzuli naiz. Oso...

Atzera begira...

Orain dela 50 urte baino gehi ago zerk eraman ninduen jesuita izatera jaulkitzen asiko naiz. Eta erantzuna au da: jakina zen, garbi zegoen! Zazpi...

Nere bizia aztatzen

Irurogeita amar urte baino gehi ago ditut eta orain nere bizitza aztatzera noa. Jesuita sartu nintzen ean asmatu ote nuen? Asmatu ote nuen Kongora...

Jesuita Izan

Orain dela 72 urte, amabost urteko gazte nintzela (orduan oso ohi ez bazen ere, gerta zitekên) agostuko 2an, arrats alde beroan, orain bizi naizen...

Ramón Fabregat, S.J.

Me piden que hable de mi vocación y de mi vida religiosa en la Compañía de Jesús. Pues, allá va. Nací en Barcelona. Entré en el noviciado el 1954....